UNREEL

Unreel förvärvas i sin helhet av H&H group. Vår verksamhet kommer att fortsätta med oförändrat kunderbjudande och varumärke – och med samma medarbetare och ledning. Vår nya hemvist kommer även att öppna för samarbeten med övriga byråer inom H&H-gruppen och på så sätt stärka vårt erbjudande. H&H Group består idag av 7 kommunikationsbyråer; Hallvarsson & Halvarsson, Comprend, Jung, Creo Media Group, Springtime, Involve Communication och Consilio International.